logo

boutique experience

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες με κύρος και αποτελεσματικότητα

Η MT Boutique Law Firm εξειδικεύεται σε μία σειρά από νομικούς τομείς και δίκαια που την καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για την επίλυση των νομικών υποθέσεών σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εμπορικό Δίκαιο / Εταιρική διακυβέρνηση Σωματεία/ ΜΚΟ

Το δικηγορικό γραφείο μας έχει εξειδικευμένους νομικούς οι οποίοι ασχολούνται με συμβουλευτική νομική υποστήριξη, γνωμοδοτήσεις και επίσημες προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας, την  Ίδρυση ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών, την τροποποίηση καταστατικών, την αγορά και πώληση εταιρειών, την εταιρική διακυβέρνηση, τη σύνταξη και τον έλεγχο συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών, την σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικής συνελεύσεως. Σύσταση και νομική παρακολούθηση Σωματείων και ΜΚΟ, καθώς και Γνωμοδοτήσεις και επίσημες προτάσεις.

Διοικητικό Δίκαιο

Το δικηγορικά γραφείο μας, MT Boutique Law Firm, έχει εξειδικευμένους νομικούς οι οποίοι ασχολούνται με: Γνωμοδοτήσεις σχετικά με θέματα Διοικητικού Δίκαιου, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Φορολογικού Δικαίου, Παραστάσεις ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Προσφυγές, Ανακοπές, Αναστολές, Ενστάσεις ενώπιον των Υπηρεσιών

Δίκαιο αφερεγγυότητας

(πτωχευτικό δίκαιο ιδιωτών και εταιρειών)

Το δικηγορικό γραφείο μας έχει εξειδικευμένους νομικούς οι οποίοι ασχολούνται με: Πτωχευτικό Δίκαιο, στάδιο εξυγίανσης εταιρειών, Πτωχευτικό Δίκαιο Ιδιωτών ν. 3869/2010 (όπως ισχύει, Νόμος Κατσέλη), Εξωδικαστικές Ρυθμίσεις οφειλών, καρτών και δανείων με Τραπεζικά Ιδρύματα

Αστικό Δίκαιο….

Οικογενειακό

Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα οικογενειακής φύσεως τόσο σχετικά με τις γαμικές διαφορές όσο και ειδικότερα σε θέματα γονικής μέριμνας, επιμέλειας και διατροφής ανηλίκων τέκνων, είμαστε στη θέση να σας συμβουλεύσουμε και να σας κατευθύνουμε για το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά σας και για εσάς. )

Ενοχικό

Το ενοχικό δίκαιο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει τις ενοχές, τις έννομες σχέσεις δυνάμει των οποίων ο ένας συμβαλλόμενος δικαιούται να απαιτήσει ορισμένη παροχή την οποία ο άλλος συμβαλλόμενος οφείλει να εκπληρώσει (συμβάσεις, προσύμφωνα, πωλήσεις κ.α.)

 Κληρονομικό

Στοκληρονομικό δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις προσώπου μετά το θάνατο αυτού.

Περιλαμβάνονται θέματα περί της κληρονομικής διαδοχής, την εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης επαγωγή και ότι αφορά στην κληρονομιαία περιουσία.

Ποινικό Δίκαιο

Με αντικείμενό του το έγκλημα, είναι ο κλάδος δικαίου που ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Πολιτεία επιβάλλει κυρώσεις (ποινές).

Δίκαιο Καταναλωτή και Ηλεκτρονικές Συμβάσεις….

Η MT Boutique Law Firm με έδρα στην Αθήνα, σας παρέχει νομικές υπηρεσίες για τους τομείς του Δικαίου Καταναλωτή και τις Ηλεκτρονικές Συμβάσεις.

Το σύγχρονο δίκαιο δημιουργήθηκε έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιθέσεις στην οικονομία της αγοράς. Εξασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή από τυχόν ελαττωματικά προϊόντα αλλά και υπηρεσίες. Ο Έλληνας καταναλωτής προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία.(ν.2251/94 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.3587/2007). Η Ελλάδα όμως ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται και από την κοινοτική νομοθεσία. Τα εθνικά σύνορα πλέον δεν αποτελούν και οικονομικά σύνορα. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε τόσο ως καταναλωτές αλλά όσο και ως έμποροι, προκειμένου α γνωρίζετε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις σας.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα πρέπει να είναι σύννομο με τις ελληνικές διατάξεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Ασφάλεια Συναλλαγών, Επιστροφές, Υπαναχωρήσεις, Προστασία καταναλωτή, θέματα καίρια για εσάς τόσο για να είστε σύννομοι όσο και για να μπορείτε να προστατεύετε τους πελάτες σας και να τους προσφέρετε εξαιρετικές αγοραστικές εμπειρίες. Εμείς εδώ στην MT Boutique Law, μπορούμε να σας στηρίξουμε σε κάθε σας βήμα.

Τραπεζικό Δίκαιο

Στο τραπεζικό δίκαιο περιλαμβάνονται ιδίως το δίκαιο της τραπεζικής εποπτείας, το δίκαιο της τραπεζικής οργάνωσης, οι τραπεζικές συναλλαγές (παθητικού ή ενεργητικού) και το δίκαιο των ειδικών τραπεζών.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το δικηγορικό γραφείο μας σας παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με την Πνευματική Ιδιοκτησία.

Κατοχύρωση Έργων λόγου, τέχνης, επιστήμης, Πνευματικά δικαιώματα, Δικαίωμα προσωπικότητας δημιουργού, Δικαιώματα επί άυλων αγαθών, Συγγενικά δικαιώματα (Δικαιώματα ερμηνευτών ή εκτελεστών: Ηθοποιοί, Μουσικοί, Τραγουδιστές, Χορωδοί, Χορευτές κλπ, Δικαιώματα παραγωγών: Παραγωγοί φωνογραφημάτων ή υλικών, Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων ή υλικών κλπ., Δικαιώματα εκδοτών: Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, Εκδότες εντύπων κλπ) Κατοχύρωση Δικαιωμάτων δημιουργού Βάσεις Δεδομένων (database), δημιουργού LINKS & ΒLOGGING, Κατοχύρωση Domain names.

Πνευματική ιδιοκτησία / πνευματικά δικαιώματα / copyright ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Το πνευματικό δικαίωμα υφίσταται σε έργα λογοτεχνίας και τέχνης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική αλλά και άλλες δημιουργίες όπως λογισμικό ή βάσεις δεδομένων (databases). Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Το πνευματικό δικαίωμα αποκτάται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται αίτηση του δημιουργού ή καταχώριση του έργου σε κάποια υπηρεσία

Στην Ελλάδα θεμελιώδης είναι ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α’25, 4/3/93) ο οποίος, εμπνεόμενος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία του 1920(2387/1920) και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε δραστικά σε πολλές διατάξεις του με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α’271/1997) σε εφαρμογή των Οδηγιών 93/83/ΕΟΚ και 93/98/ΕΟΚ, για να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου εντέλει με τον σήμερα ισχύοντα νόμο 4212/2013 (ΦΕΚ Α 257/3.12.2013), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και η Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο.

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το δικηγορικό γραφείο MT Boutique Law Firm έχει εξειδικευμένους νομικούς οι οποίοι ασχολούνται με :

Προστασία και κατοχύρωση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που προορίζεται αποκλειστικά για την οικονομική εκμετάλλευση

Ευρεσιτεχνία, Βιομηχανικό Υπόδειγμα, Σήμα, Βιομηχανικό Σχέδιο, Γεωγραφικές Ονομασίες Προέλευσης, Τοπογραφίες Ημιαγωγών, δικαίωμα σε ποικιλίες φυτών. (Ν 4072/2012, Κανονισμός 1257/2012 για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Κανονισμός 207/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2015/2424/ΕΕ, για το «σήμα της ΕΕ», Kανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 για την προστασία των ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, Οδηγία 2015/2436 (με ισχύ από 15.01.2019) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων).

Κατοχύρωση Σήματος (Trademarks): Προστασία από τον κίνδυνο σύγχυσης αναφορικά με την προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών ομοίων ή συναφών με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα και προστασία του δικαιούχου του σήματος από τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης της φήμης του και της υπονόμευσης της διακριτικής και διαφημιστικής δύναμής του. Προστασία σε περίπτωση παραποίησης σήματος, απομίμησης, σύγχυση ως προς την προέλευση του προϊόντος από ορισμένη επιχείρηση κ.α. Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και των γενικών διατάξεων των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ.

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Η MT Boutique Law Firm διαθέτει εξειδικευμένους νομικούς οι οποίοι ασχολούνται με:

Προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας του άρθρου 1 Ν 146/1914 (όπως μεταξύ άλλων η αθέμιτη προσέλκυση πελατών, η εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης, η παρεμπόδιση ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής ελευθερίας του ανταγωνιστή κ.λπ.). Θέματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. (Οδηγία 2005/29/ΕΚ και Ν 2251/1994).

Contact Us

Στοιχεία Επικοινωνίας MT Boutique Law Firm

 

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο για να βρούμε την πιο γρήγορη, οικονομική και αξιόπιστη επίλυση των νομικών υποθέσεων σας στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

ΜΤ Boutique Law Firm

Σπύρου Μερκούρη 22Β, Παγκράτι, Αθήνα

Τ.+30 2107211939, 210 7211914-15

Email: info@mtboutiquelaw.com

captcha

A member of

Diplomas

Stay Connected

latest law news